Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin


1.

 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest
                      regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
                      usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. Nr 14224,  z późn. zm.)

 Sprzedawca –  FIRMA STOLMOT, UL. KORFANTEGO 23, 42-700 LUBLINIEC,
                           NIP: 5751649264, REGON:152078642


 Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w
                               przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda
                               jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka
                               organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
                               zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta
                               z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  
 Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.stolmot.com.pl ,
                                            za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 Towary – produkty wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione w Sklepie internetowym
                Sprzedawcy w chwili składania Zamówienia. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie
                Sprzedawcy są nowe i nie posiadają wad prawnych i fizycznych.

 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana
                                  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków
                                  porozumiewania się na odległość.

 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
                         zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za
                         pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2.

    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
    Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. W Sklepie internetowym zakupów mogą dokonywać zarejestrowani i niezarejestrowani Klienci.
    Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Klientów oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub renomy.
     Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez Klienta lub postanowień niniejszego Regulaminu przy wcześniejszej transakcji realizowanej z udziałem Klienta.
    FIRMA STOLMOT zobowiązuje się, że wszelkie uzyskane dane osobowe klientów, konieczne do realizacji transakcji, będą wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie zostaną udostępnione osobą trzecim.


3.

    W sklepie internetowym zakupów mogą dokonywać zarejestrowani i niezarejestrowani Klienci.
    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Zamówienie i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
    Zakupów dokonuje się poprzez dodawanie Towarów do koszyka. W celu złożenia zamówienia należy wybrać formę płatności (przelew/pobranie) i rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon/faktura). Następnie należy potwierdzić złożone zamówienie drogą mailową, klikając na link w wiadomości, która została automatycznie wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail. W przypadku wybrania opcji przelewu należy dokonać wpłaty na podany nr konta na stronie Sklepu internetowego. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, należy oczekiwać na wiadomość od Sprzedawcy o wysłaniu towaru.
    Status zamówienia można sprawdzić w zakładce „Moje konto” na stronie głównej sklepu.
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  złożone w dni robocze po godzinie 20.00, w soboty, niedziele i święta są  przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i  złożone drogą elektroniczną odpowiadamy od poniedziałku do piątku od  godz. 9 do 15.
    Do każdej paczki dołączamy dokument sprzedaży (do wyboru paragon lub fakturę VAT), oraz inne wymagane prawem dokumenty i informacje, o ile nie zostały wcześniej przesłane przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej.
    Nie realizujemy zamówień na podstawie potwierdzeń przelewów.
    Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni  roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) lub od daty wpływu środków pieniężnych na konto (przy płatności przelewem).
    W przypadku, gdy złożone zamówienie może być zrealizowane w czasie dłuższym niż 3 dni robocze oraz gdy dla realizacji jest konieczna zmiana zamawianej ilości, Klient zostanie poproszony o dodatkową akceptację  podanych warunków. Produkty oznaczone statusem dostępności "na zamówienie" realizowane są pod zamówienie Klienta i termin realizacji może wydłużyć się do 2 tygodni. Produkty oznaczone opisem "wkrótce w sprzedaży" będą wkrótce udostępnione dla Klientów.
    Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail faktur elektronicznych, w tym elektronicznych faktur korygujących.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 
4.

    Zakupione towary dostarczane są na terenie Polski przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta i na koszt Klienta.
    Koszt wysyłki wynosi 18 zł brutto (przelew) lub 24 zł brutto (płatność za pobraniem) przy wadze przesyłki nie przekraczającej 30 kg i  jest odrębnie wskazany w paragonie/fakturze. Koszty wysyłki do pozostałych krajów będą ustalane indywidualnie po złożeniu zamówienia.
    Sprzedawca informuje, iż przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską w ciągu 48 godzin od momentu nadania. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę  dostarczenia przesyłki (większość przesyłek dostarczana jest w godzinach 9.00 – 16.00).
    Obowiązkowo należy podać numer telefonu kontaktowego. Jest on niezbędny przy wysyłaniu paczki kurierem.
   

    Dane do przelewu:

INTELIGO PKO


50 1020 5558 1111 1559 0160 0963

PIOTR MENDRELA
UL. KORFANTEGO 23
42-700 LUBLINIEC
W tytule przelewu prosimy podać tylko numer zamówienia.        UWAGA: Nie  bierzemy odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne informacje odnośnie danych do faktury bądź adresu wysyłki. Nie poprawiamy błędnie podanych danych do faktury.
        Zapłata za towar następuje za pobraniem, lub w formie przedpłaty przelewem zgodnie z warunkami udzielonymi Klientowi przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia. 
        Formalności związane z rozliczeniem kwoty pobrania dokonywane są przy odbiorze towaru w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
        Klient,odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
        Cena towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których mowa wyżej i które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
        W razie wyboru zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do zapłaty należności z Zamówienia albo wskazanej w Zamówieniu zaliczki w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia - w zależności od warunków udzielonych przez Sprzedawcę w Zamówieniu.
        Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

Złożenie zamówienia w Sklepie www.stolmot.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień  tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów... oraz ochronie danych osobowych.

.WAŻNE!!! WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE W TRANSPORCIE
 ROZPATRYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODSTAWIE
 PROTOKOŁU SZKODY, KTÓRY NALEŻY SPISAĆ Z KURIEREM.
 REKLAMACJE SPOWODOWANE USZKODZENIEM W TRANSPORCIE
BEZ PROTOKOŁU SZKODY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

  • Polecamy
  • Promocje
  • Wyprzedaże
  • Nowości
  • Bestsellery